Komunikaciona
Inteligencija

Komunikacija laka kao pero!

O nama


Intelligent tim, duboko veruje u veliku važnost komunikacione kompetentnosti u svakodnevnom profesionalnom i personalnom životu čoveka XXI veka. Komunikaciona kompetencija, kao alfa i omega razvoja savremenog čoveka, uz razvoj ostalih kompetencija, predstavlja imperativ čovekovog profesionalnog i personalnog rasta i razvoja, na turbulentnom tržištu današnjice.

Zašto je to tako? Odgovor je jasan jer, način na koji komuniciramo sa našim okruženjem postaje naša sudbina. Da li ćemo ostati u istom skriptnom obrascu ceo život, to zavisi samo i isključivo od nas samih. Ljudi koji su svojim postignućem postali uticajni i imućni u oblastima kojima su se bavili, znali su za važnost komunikacione kompetencije. Jedan od njih, za koga se vezuje veliko bogatsvo, rekao je svojevremeno: „Umeće komuniciranja sa ljudima je proizvod koji se može kupiti kao šećer i kafa. I ja ću platiti za to umeće više nego za bilo šta drugo.“ Džon D. Rokfeler – senior

Način na koji komuniciramo sa našim okruženjem postaje naša sudbina kako lična, tako i korporativna. Da li ćemo ostati u istom skriptu celog života, to zavisi samo i isključivo od nas samih. Jaki ljudi, menadžeri, jednom rečju lideri, u današnjem svetu moraju posedovati veoma istančanu komunikacionu kompetentnost jer to im daje prednost i to ih čini drugačijima, boljima. Nova naučna metodologija je i kreirana iz te uočene potrebe kroz višegodišnje istraživanje za doktorsku disertaciju. To je danas koristan eliksir znanja i smernica pretočen u
Intelligent Communications (IC) - Metodology by dr Jelena Bajić
na čijem izvoru se upravo nalazite.

Metodologija "Inteligentni komunikolog"

Glavna ideja je ukazati na važnost komunikacije, kako interpersonalne, tako i intrapersonalne, u svakodnevnom životu pojedinaca.

Komunikaciona kompetencija

Da li ste ikada razmišljali o načinu na koji komunicirate sa drugim ljudima? Šta biste rekli, kada biste znali, da Vi imate moć da kreirate svoju komunikaciju na svakom mestu i sa svakim sagovornikom, bio on težak ili ne?

Javni nastup

Kreirani program ima u agendi dva osnovna cilja. Prvi cilj je spoznaja i primena Inteligentne komunikacije u svakodnevnom životu savremenog čoveka (u konkretnom slučaju polaznika programa). Drugi cilj je demistifikacija i savladavanje prezentacionih veština i osnaživanje pojedinaca prilikom javnog nastupa.

Aktivnosti

Intelligent Communications (IC) Metodology by dr Jelena Bajić sa svojom elementima, pogodna je za jačanje unutrašnje podrške i fokusa u svim komunikacionim situacijama.

Edukacija i treninzi

Unapredjenje, razvoj i usavršavanje komunikacionih kompetencija koje su neophodne za uspešno, efikasno, samouvereno komuniciranje, a tako i razvoj ostalih neophodnih profesionalnih i personalnih kompetencija.

Intelligent Club 2050

Program prilagođen najmlađoj populaciji u cilju redukovanja vršnjačkog nasilja, razvoja tanane dečije ličnosti u turbulentnom i tehnokratskom okruženju novog milenijuma.

PAKETI

Izaberite neki od paketa.

INDIVIDUALNA EDUKACIJA FIZIČKIH LICA 1:1

  BIZNIS PAKETI

   PITANJA

   Intelligent Communications d.o.o. 2020.
   Website powered by Goran Milatović