AGENDA RADA:

Oba nivoa edukacije baziraju se na konstantnoj interakciji učesnika, radioničarskom načinu rada uz jako puno vežbi učestvovanja, jako malo klasičnog edukativnog rada, što se pokazalo kao dobar način za usvajanje novih komunikacionih konstrukata.

OSNOVNI NIVO KOMUNIKACIONE INTELIGENCIJE

1.Predstavljanje patenta “Komunikaciona inteligencija” kroz interaktivan radioničarski rad

2.Potpuno novi ugao posmatranja komunikacije uz inspiraciju i širenje komunikacione svesti (Ili odgovor na pitanje: “Kako do sada nisam video/la na pravi način, kolika je važnost moje svakodnevne komunikacije?” (psihološki pristup)

3.Šta je to što nam niko nikada nije rekao o važnosti i izuzetnoj moći Komunikacione inteligencije? (Ili Kada se nauka i praksa spoje za dobrobit čoveka XXI veka)

4.Šta je to na šta nikada nismo obratili pažnju tokom komuniciranja? (Da li su u komunikaciji oznaka i označeno isti pojmovi? Kako vidimo simbole, a šta za nas predstavljaju signali u svakodnevnoj komunikaciji? Koja je razlika između informacije i poruke?)

5.Da li zaista razumemo širi kontekst komunikacionog uticaja i kako on deluje na nas? (Ili Kakave poruke dobijamo kroz medije, obrazovanje, kulturnu politiku?)

6.Zašto ovako važna komunikaciona znanja nisu dostupna svima? (ili Upoznajte Zlatan eliksir komunikacije)

7.Savremeni komunikološki modeli na domaćem tržištu i najbolja koučing praksa (Neverbalna komunikacija u službi komunikacione kompetentnosti,ljubav prema sebi i inteligentna komunikacija u službi konstruktivnog konflikta i primenjeno pozorište – performans u službi komunikacione kompetentnosti zaposlenih)

8.Asertino ponašanje uz asistenciju Transakcione analize i uvida u Ego stanja, Skriptnu matricu čoveka i osnovne drajvere

9. Emocionalna i socijalna inteligencija kao preduslov inteligentne kounikacije

10. Motivacija i inteligentna komunikacija

11. Komunikaciona kompetencija i stres (distres)

12. Koliko smo do sada naučili o važnosti naše svakodnevne komunikacije? Učili smo, igrali se, radili, otkrivali, spoznali jako važan segment našeg komunikacionog bića i dali mu da se zapita. Idemo dalje!


MASTER NIVO KOMUNIKACIONE INTELIGENCIJE

1.Psihološke igre u radnom okruženju i interpersonalni i intrapersonalni konflikt

2.Kako uz „Inteligentnog komunikologa“upravljati promenama u personalnom i profesionalnom okruženju

3. Izgradnja ličnog brenda, uspešan i „inteligentan“ javni nastup u svakoj prilici i uspešna savremena poslovna komunikacija uz pomoć komunikacione inteligencije

4. Koji je tvoj radni stil i kako ga komuniciraš?

5. Komunikaciona inteligencija i uspešno liderstvo

6. Timski rad i primena Inteligentne komunikacije na delegiranje radnih zadataka poslovno i privatno

7. Umetnost znanja, umetnost razmišljanja i odgovorni hedonizam

8. Izazov besa, problem anksioznosti i depresije kroz prizmu komunikacione inteligencije

9. Problem odlaganja, razgradnja straha, i kontrola navika i zavisnosti uz pomoć novog patenta

10. Savladavanje stida, procesuiranje tuge, oslobađanje od navika, komunikaciono inteligentni put od besa do praštanja

11. Razgradnja nekorisnih uverenja, oslobađanje ljubavi i revitalizacija tela uz pomoć pomoć nove metodologije

12. Oblikovanje budućnosti uz pomoć „Komunikacione inteligencije“ i evaluacija sa završnim testom 

INDIVIDUALNA EDUKACIJA

FIZIČKIH LICA 1:1 

od 60€ do 90€
Cena po susretu za fizička lica

U zavisnosti od izbora dinamike rada, ali i broja ciklusa i načina plaćanja

  • 4 ciklusa po 10 susreta indvidualnog rada
  • Nije obavezujuće i može se završiti samo jedan ciklus ili svi zajedno po želji (obavezujuća je samo hronologija!)
  • Svaki susret traje 1h, a prosečno vreme trajanja svakog ciklusa oko 2 meseca
  • Preporučljiva dinamika rada je jednom ili dva x nedeljno (češće bi bilo previse zbog usvajanja znanja, a ređe premalo zbog kontinuiteta rada!)
  • Popust od 10% za svaki sledeći Ciklus ukoliko se edukacija nastavlja u kontinuitetu tj., ciklus za ciklusom 

INDIVIDUALNA EDUKACIJA

MENADŽERA 1:1 

od 90€ do 150€
Cena po susretu za menadžere u organizacionom kontekstu

U zavisnosti od izbora dinamike rada, ali i broja ciklusa i načina plaćanja

  • 4 ciklusa po 10 susreta indvidualnog rada
  • Nije obavezujuće i može se završiti samo jedan ciklus ili svi zajedno po želji (obavezujuća je samo hronologija!)
  • Svaki susret traje 1h, a prosečno vreme trajanja svakog ciklusa oko 2 meseca
  • Preporučljiva dinamika rada je jednom ili dva x nedeljno (češće bi bilo previse zbog usvajanja znanja, a ređe premalo zbog kontinuiteta rada!)
  • Popust od 10% za svaki sledeći Ciklus ukoliko se edukacija nastavlja u kontinuitetu tj., ciklus za ciklusom 

Intelligent Communications d.o.o. 2020.
Website powered by Goran Milatović