KORPORACIJSKO-ORGANIZACIONI RAZVOJ

Intelligent Communications (IC) Metodology by dr Jelena Bajić

Mislilte da ste učinili veoma mnogo poslednjih godina na razvoju svojih ljudi, uradili ste sve što ste mislili da treba, efekti nisu izostali. Videli ste neke benefite, neke tek očekujete da ćete uočiti, ali i dalje postoji izvestan nesklad i eklekticizam u pogledu kvaliteta koji ste dobili i niste skroz zadovoljni! Usvajanjem novih saznanja i veština, Vi i Vaši zaposleni razvili ste mnoge kompetencije, ali nešto ipak nedostaje.

Da li ste obratili pažnju kako Vaši zaposleni komuniciraju? Da li primećujete one fine, tanane nepravilnosti u odnosu prema radu i prema kolegama? Da li vam je nekada teško da svojim podređenima date neko objašnjenje? A da li povremeno osetite transfer neprijatnosti kada Vas okružuju nekongruentni ljudi? Koliko ste ljuti kada Vaši zaposlni probiju postavljeni rok? Kako Vam zvuče objašnjenja za nepostizanje cilja? Da li dođete u situaciju da ne možete sa nekim da razgovarate jer, kako naš narod kaže „Vi u klin, on u ploču“? Da li je neko pokušao da Vas izmanipuliše na veoma perfidan način, ili je bilo onih saradnika, kolega, nadređenih, podređenih, koji su umeli da Vas „prevedu žednog preko vode“ pa ste posle bili ljuti na sebe i ceo svet, jer ste to dozvolili? U svim navedenim situacijama bili ste ravnopravni učesnik komunikacionog čina. To što ste se loše osećali posedica je otpisivanja moći koju imate u komunikacionim transakcijama u kojima se nalazite, bilo da ste nadređeni, podređeni ili kolega u istom rangu.

Korporacijsko - organizacioni program je namenjen svima koji imaju potrebu da unaprede svoju komunikaciju u profesionalnom i personalnom prostoru. Činjenica da svakodnevno i u svakoj prilici čovek komunicira sa drugim ljudima (ali i sa samim sobom), ne znači da to ume kompetentno da radi. Jedan deo komunikacione kompetentnosti stiče se iskustveno kroz sve faze odrastanja i formiranja ličnosti, ipak veliki deo potencijala ostaje zarobljen u čovekovom skriptnom obrascu, lošim usvojenim navikama, kognitivnom obrascu koji se nesvesno ponavlja i olakom prepuštanju da komunikacionim činom upravlja druga osoba (sagovornik). Otpisivanje sopstvenih moći prilikom prezentovanja, stresnih situacija, javnih nastupa, vođenju sastanaka, razgovoru sa prijateljima, poznanicima, porodicom, ali i zahtevnim i teškim komunikacionim partnerima , dovodi čoveka do osećaja nemoći, nelagode i samim tim neuspešnosti. Zašto dozvoliti osećaj neuspešnosti kada svaki pojedinac ima moć (ali i odgovornost) prilikom svakog komunikacionog čina i to u svakoj situaciji?

Intelligent Communications (IC) - Metodology by dr Jelena Bajić sa svojom elementima, pogodna je za jačanje unutrašnje podrške i fokusa u svim komunikacionim situacijama. U sebi konvergira tradicionalne i savremene (stare i nove) modele komuniciranja i time daje novi uvid i sasvim novi ugao posmatranja komunikacione kompetencije u XXI veku. Oslanjajući se na važnost kompetentne inteligentne komunikacije u teoriji i praksi objedinjuje PR (Public Relations) teoriju i praksu sa HR (Human Resource) teorijom i praksom, imajući u vidu samoga čoveka kao centralnu figuru sopstvenog habitusa. Nauka Komunikologija oličena u Intelligent Communications (IC) - Metodology by dr Jelena Bajić , daje jasne smernice i relevantne empirijski potkrepljene putokaze i predstavlja svojevrstan stub u razvoju komunikacionih kompetencija za savremeno doba sublimirajući ova dva, do sada odvojena naučna pravca.

Stvaranje ličnog brenda kroz inteligentnu komunikaciju i adekvatan odnos prema sebi i drugima čine razliku u odnosima, a čovek je biće odnosa i uvek se ogleda u očima drugih ljudi.

Kroz ceo proces ove nove metodologije pojedinac (HR menadžer, direktor, šef nekog sektora, zaposleni i sl.) se osnažuje prvenstveno upoznajući sebe, svoje stavovske konstrukte, uverenja i vrednosti, osvešćujući dosadašnje načine komunikacije i sve mane i vrline istih u svakodnevnom profesionalnom i personalnom životu. Sledeći korak je rad na korekciji, a onda i na unapređenju komunikacionih kompetencija i veština neophodnih za uspešan rad u radnoj organizaciji. Učesnici programa mogu biti svi oni koji su zainteresovani da rade na sebi (pojedinci, menadžeri, firme, organizacije, korporacije) i svom razvoju, a u cilju unapredjenja komunikacionih kompetencija i samim tim smanjenja frustrirajućih osećaja u vezi sa tim.

Adekvatna spoznaja važnosti komunikacione situacije i samog komunikacionog čina, dovešće do toga da se osećate kao da ste stavili naočare sa kojima samo Vi vidite te fine nijanse u komunikacionim transakcijama koje drugi ne vide!!! To će Vam dati veliku prednost u samom komunikacionom činu bilo gde i bilo kada, a naročito kada su važni strateški pregovori i dogovori u pitanju.

Biti u takvoj prednosti danas predstavlja imperativ uspeha ali i opstanka! 

INDIVIDUALNI RAZVOJ KOMUNIKACIONE KOMPETENCIJE

Intelligent Communications (IC) Metodology by dr Jelena Bajić

Individualni program je namenjen svima koji imaju potrebu da unaprede svoju komunikaciju. Činjenica da svakodnevno i u svakoj prilici čovek komunicira sa drugim ljudima (ali i sa samim sobom), ne znači da to ume kompetentno da radi. Jedan deo komunikacione kompetentnosti stiče se iskustveno kroz sve faze odrastanja i formiranja ličnosti, ipak veliki deo potencijala ostaje zarobljen u čovekovom skriptnom obrascu, lošim usvojenim navikama, kognitivnom obrascu koji se nesvesno ponavlja i olakom prepuštanju da komunikacionim činom upravlja druga osoba (sagovornik). Otpisivanje sopstvenih moći prilikom prezentovanja, stresnih situacija, javnih nastupa, vođenju sastanaka, razgovoru sa prijateljima, poznanicima, porodicom, ali i zahtevnim i teškim komunikacionim partnerima, dovodi čoveka do osećaja nemoći, nelagode i samim tim neuspešnosti. Zašto dozvoliti osećaj neuspešnosti kada svaki pojedinac ima moć (ali i odgovornost) prilikom svakog komunikacionog čina u svakoj, ali baš svakoj komunikacionoj situaciji?!

Intelligent Communications (IC) - Metodology by dr Jelena Bajić sa svojom elementima, pogodna je za jačanje unutrašnje podrške i fokusa u svim komunikacionim situacijama. U sebi spaja tradicionalne i savremene (stare i nove) modele komuniciranja i time daje novi uvid i sasvim novi ugao posmatranja komunikacione kompetentnosti XXI veka, imajući u vidu samoga čoveka kao centralnu figuru sopstvenog habitusa.

Stvaranje ličnog brenda kroz inteligentnu komunikaciju i adekvatan odnos prema sebi i drugima, čine razliku u odnosima, a čovek je biće odnosa i uvek se ogleda u očima drugih ljudi.

Kroz ceo proces ove nove metodologije pojedinac se osnažuje prvenstveno upoznajući sebe, svoje stavovske konstrukte, uverenja i vrednosti, osvešćujući dosadašnje načine komunikacije i sve mane i vrline istih u svakodnevnom profesionalnom i personalnom životu. Sledeći korak je rad na korekciji, a onda i na unapređenju komunikacionih kompetencija i veština. Učesnici programa mogu biti svi oni koji su zainteresovani da rade na sebi i svom razvoju, a u cilju unapredjenja komunikacionih kompetencija i samim tim smanjenja frustrirajućih osećaja u vezi sa tim.

Po završetku programa klijenti će steći uvid u svoje prednosti i jake strane kao i strane za unapredjenje. Uspešno će prepoznati i razumeti metode i instrumente za dalji razvoj (ukoliko je potrebno) i u saradnji sa autorom metodologije razviti akcioni plan za dalje jačanje i kontinuirano usavršavanje komunikacionih kompetencija.

U toku i nakon procesa poverljivost se podrazumeva. Sve ono što se tokom razgovora iznese neće nikada biti predmet izveštaja niti informacija koje će se deliti sa drugima. Ako se nešto od toga koristi u naučne svrhe, anonimnost će biti zagarantovani uslov.

Način na koji komuniciramo sa našim okruženjem postaje naša sudbina. Da li ćemo ostati u istom skriptnom obrascu ceo život, to zavisi samo i isključivo od nas samih. Ljudi koji su svojim postignućem postali uticajni i imućni u oblastima kojima su se bavili, znali su za važnost komunikacione kompetencije. Jedan od njih, za koga se vezuje veliko bogatsvo, rekao je svojevremeno: „Umeće komuniciranja sa ljudima je proizvod koji se može kupiti kao šećer i kafa. I ja ću platiti za to umeće više nego za bilo šta drugo.“ Džon D. Rokfeler – senior

Ako ste prepoznali pravu vrednost, ali i potrebu za sticanjem najvažnije kompetencije novog milenijuma – inteligentne komunikacije – biće mi drago da se edukativno družimo i rastemo kroz proces zajedno. Biće to divno putovanje u kome ćemo se osećati kao da samo mi imamo posebne naočare sa kojima vidimo u komunikacionoj situaciji ono što drugi ne vide i tako sebi stvaramo prednost kako na privatnom, tako i na poslovnom planu. Nije u pitanju nikakva magija, već čista nauka!

A biti u prednosti uvek je poseban izazov! 

Intelligent Communications d.o.o. 2020.
Website powered by Goran Milatović