Javni nastup

ehnike javnog nastupa i prezentacionih veština imaju široku primenu, pa će kao takve korisnicima ovog programa kasnije biti korisne i prilikom svih ostalih poslovnih situacija (pregovaranja, prezentovanja, delegiranja, vođenja timova, sastanaka i sl.). Kada su u pitanju deca tj. Intelligent Club 2050, benefit će se kasnije pojaviti i prilikom usmenog odgovaranja u školi, kao i prilikom prezentovanja radova na času, takmičenjima i sl. Zahvaljujući ovom savremenom edukativnom programu polaznici će savladati nove tehnike i biti u mogućnosti da kasnije u svakoj prilici na najjednostavniji i najefikasniji način predstave sebe i svoja ostvarenja.

Deo programa koji se odnosi na nauku Komunikologiju, a koji predstavlja raritet u sličnim programima edukacije, pružiće polaznicima naučno utemeljenje velike važnosti adekvatne komunikacije. Polaznici će dobiti smernice kako da postignu željene ciljeve zahvaljujući dobrim komunikacionim veštinama proizašlim iz relevantih teorija komunikacije.

Inteligentna komunikacija, kao imperativ savremenog života i rada čoveka, polaznicima će doneti veći stepen razumevanja komunikacionih situacija u kojima se svakodnevno nalaze. Kada je reč o deci, njihova komunikacija kako sa vršnjacima, tako i sa odraslima koji ih okružuju, postaće inteligentna i asertivna. Posle ovog edukativnog programa polaznici će biti višestruko osnaženi kako u interpersonalnoj, tako i u komunikaciji u većim grupama. 

Intelligent Communications d.o.o. 2020.
Website powered by Goran Milatović