Intelligent Club 2050

Intelligent Club je raritet na ovim prostorima kada govorimo o komunikacionoj kompetenciji, tj, Inteligentnoj komunikaciji i razvoju iste. Program prilagođen najmlađoj populaciji, deci koja danas pohađaju osnovnu školu, srednju, ali i fakultet. Ako se uzme u obzir da će oni 2050. godine imati između 35 i 50 godina, kao i da će biti na važnim društveno političkim pozicijama, danas je pravi trenutak za rad na razvoju njihove najvažnije kompetencije za XXI vek, komunikacione kompetencije. Naravno, sve u cilju stvaranja boljeg profesionalno-personalnog životnog ambijenta u budućnosti.

U cilju redukovanja vršnjačkog nasilja, razvoja tanane dečije ličnosti u turbulentnom i tehnokratskom okruženju novog milenijuma, ceo pristup zahteva jedan poseban inteligentan interpersonalni i intrapersonalni odgovor. Zato je nastao Intelligent Club koji se bavi programima koji su nastali na postulatima Intelligent Communications (IC) - Metodology by dr Jelena Bajić , ali prilagođen različitim razvojnim uzrastima najmlađe populacije.

Kreiran u duhu stvaranja komunikaciono zdrave omladine koja će negovati principe Inteligentne komunikacije u svom, kako radnom, tako i privatnom ambijentu. Kroz odrastanje, sopstvenim primerom, ukazivaće na važnost komunikacione inteligencije u vršnjačkim odnosima, koji su sami po sebi veoma komleksi u tom životnom dobu. Takođe, fokus će biti stavljen i na interpersonalne odnose sa roditeljima, nastavnicima i ostalim pojedincima i grupama sa kojima se mladi tokom svog odrastanja najčešće susreću.

Osnažiti mladog čoveka da inteligentno komunicira, ukazujući mu na moć, ali i odgovornost ovakvog pristupa životu i radu, čini ovaj program posebnim i jedinstvenim na našem tržištu, ali i šire.

Dosadašnje iskustvo je pokazalo da je bio pravi momenat, ako ne i krajnje vreme, da deca budu u ovako jednom edukativnom razvojnom programu, na obostrano zadovoljstvo svih učesnika.

Intelligent Communications d.o.o. 2020.
Website powered by Goran Milatović