KOMUNIKACIONA INTELIGENCIJA 

DVA NIVOA EDUKATIVNOG PROGRAMA

- OSNOVNI NIVO EDUKACIJE
- MASTER NIVO EDUKACIJE

KAKO EDUKACIJA IZGLEDA U PRAKSI:

- 12 edukativno – interaktivnih susreta
- Grupe ne veće od 12 zaposlenih (10+-2) zbog intezinog interaktivnog rada i vežbi
- U zavisnosti od izabranog paketa usluge, broja grupa zaposlenih, vremena trajanja edukacije i posebno individualnog rada sa visokim menadžerima, formira se cena koja može da varira od 900 do 1500e po susretu/danu od 8h
- Ugovor se može kreirati na 6 meseci, godinu ili dve godine
- Popust od 10% na celokupnu investiciju ukoliko se odmah dogovori i osnovni i master nivo (minimalno trajanje edukacije u tom slučaju je godinu dana, maksimalno trajanje edukacije je dve godine) 

AGENDA RADA:

Oba nivoa edukacije baziraju se na konstantnoj interakciji učesnika, radioničarskom načinu rada uz jako puno vežbi učestvovanja, jako malo klasičnog edukativnog rada, što se pokazalo kao dobar način za usvajanje novih komunikacionih konstrukata.

OSNOVNI NIVO KOMUNIKACIONE INTELIGENCIJE

1.Predstavljanje patenta “Komunikaciona inteligencija” kroz interaktivan radioničarski rad

2.Potpuno novi ugao posmatranja komunikacije uz inspiraciju i širenje komunikacione svesti (Ili odgovor na pitanje: “Kako do sada nisam video/la na pravi način, kolika je važnost moje svakodnevne komunikacije?” (psihološki pristup)

3.Šta je to što nam niko nikada nije rekao o važnosti i izuzetnoj moći Komunikacione inteligencije? (Ili Kada se nauka i praksa spoje za dobrobit čoveka XXI veka)

4.Šta je to na šta nikada nismo obratili pažnju tokom komuniciranja? (Da li su u komunikaciji oznaka i označeno isti pojmovi? Kako vidimo simbole, a šta za nas predstavljaju signali u svakodnevnoj komunikaciji? Koja je razlika između informacije i poruke?)

5.Da li zaista razumemo širi kontekst komunikacionog uticaja i kako on deluje na nas? (Ili Kakave poruke dobijamo kroz medije, obrazovanje, kulturnu politiku?)

6.Zašto ovako važna komunikaciona znanja nisu dostupna svima? (ili Upoznajte Zlatan eliksir komunikacije)

7.Savremeni komunikološki modeli na domaćem tržištu i najbolja koučing praksa (Neverbalna komunikacija u službi komunikacione kompetentnosti,ljubav prema sebi i inteligentna komunikacija u službi konstruktivnog konflikta i primenjeno pozorište – performans u službi komunikacione kompetentnosti zaposlenih)

8.Asertino ponašanje uz asistenciju Transakcione analize i uvida u Ego stanja, Skriptnu matricu čoveka i osnovne drajvere

9. Emocionalna i socijalna inteligencija kao preduslov inteligentne kounikacije

10. Motivacija i inteligentna komunikacija

11. Komunikaciona kompetencija i stres (distres)

12. Koliko smo do sada naučili o važnosti naše svakodnevne komunikacije? Učili smo, igrali se, radili, otkrivali, spoznali jako važan segment našeg komunikacionog bića i dali mu da se zapita. Idemo dalje!


MASTER NIVO KOMUNIKACIONE INTELIGENCIJE

1.Psihološke igre u radnom okruženju i interpersonalni i intrapersonalni konflikt

2.Kako uz „Inteligentnog komunikologa“upravljati promenama u personalnom i profesionalnom okruženju

3. Izgradnja ličnog brenda, uspešan i „inteligentan“ javni nastup u svakoj prilici i uspešna savremena poslovna komunikacija uz pomoć komunikacione inteligencije

4. Koji je tvoj radni stil i kako ga komuniciraš?

5. Komunikaciona inteligencija i uspešno liderstvo

6. Timski rad i primena Inteligentne komunikacije na delegiranje radnih zadataka poslovno i privatno

7. Umetnost znanja, umetnost razmišljanja i odgovorni hedonizam

8. Izazov besa, problem anksioznosti i depresije kroz prizmu komunikacione inteligencije

9. Problem odlaganja, razgradnja straha, i kontrola navika i zavisnosti uz pomoć novog patenta

10. Savladavanje stida, procesuiranje tuge, oslobađanje od navika, komunikaciono inteligentni put od besa do praštanja

11. Razgradnja nekorisnih uverenja, oslobađanje ljubavi i revitalizacija tela uz pomoć pomoć nove metodologije

12. Oblikovanje budućnosti uz pomoć „Komunikacione inteligencije“ i evaluacija sa završnim testom 

Basic

od 1100€
do 1500€
 po susretu 

Ugovor na 6 meseci (12 susreta)
u zavisnosti od celokupno dogovorenog poslovnog aranžmana i pratećih aneksa

 • Celodnevni edukativno interaktivni rad sa grupom (10+-2 zaposlenih)
 • Susreti jednom u dve nedelje (par dana +-)
 • POKLON BR.1.- individualni rad sa generalnim menadzerom ili HR direktorom 3 susreta x 1h
 • POKLON BR 2. – Članstvo u medjunarodnoj organizaciji “International Association for Intelligent Communications”  

Silver

od 1000€
do 1400€
 po susretu 

Ugovor na godinu dana (12 susreta)
u zavisnosti od celokupno dogovorenog poslovnog aranžmana i pratećih aneksa

 • Celodnevni edukativno interaktivni rad sa grupom (10+-2 zaposlenih)
 • Susreti jednom mesečno ili jednom u 3 nedelje
 • POKLON BR.1. individualni rad sa generalnim menadzerom i HR direktorom 3 susreta x 1h
 • POKLON BR.2. – Članstvo u medjunarodnoj organizaciji “International Association for Intelligent Communications” sa svim benefitima koje ostvaruju članovi koji su u Organizaciji od osnivanja 

Gold

od 900€
do 1300€
 po susretu 

Ugovor na dve godine (24 susreta)
u zavisnosti od celokupno dogovorenog poslovnog aranžmana i pratećih aneksa

 • Celodnevni edukativno interaktivni rad sa grupom (10+-2 zaposlenih)
 • Susreti jednom mesečno ili jednom u 3 nedelje
 • POKLON BR.1. - individualni rad sa generalnim menadzerom, HR direktorom i direktorom sektora čija grupa zaposlenih je trenutno na edukaciji - 3 susreta x 1h
 • POKLON BR.2. – VIP članstvo u medjunarodnoj organizaciji “International Association for Intelligent Communications” sa svim benefitima koje ostvaruje VIP član 

Standart

$35
per month

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

 • 5 GB Bandwidth
 • 10 GB Bandwidth
 • 15 GB Bandwidth

Business

$65
per month

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

 • 10 GB Bandwidth
 • 15 GB Bandwidth
 • 20 GB Bandwidth

Premium

$90
per month

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

 • 15 GB Bandwidth
 • 20 GB Bandwidth
 • 25 GB Bandwidth

Intelligent Communications d.o.o. 2020.
Website powered by Goran Milatović